کارگاهها و همایش ها

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

      کارگاههای آموزشی دانشجویان در سال98

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس کارگاه

لیست افراد شرکت کننده

1

راهنمای سرچ مقدماتی در پایگاههای اطلاعاتی

1398/02/14

 خانم مریم طاهری شرق

List

2

 مقاله نویسی

1398/02/26

آقای مهندس کاظمی مقدم

List

3

روش تحقیق2

1398/03/01

آقای مهندس کاظمی مقدم

 List

4

جستجوی پیشرفته در پایگاههای علمی

 1398/04/03

خانم مهندس بلقن ابادی

List