صفحه اصلی    |     ایمیل     |      درباره ما

  • Current
free joomla slider
کتب منتشر شده

کتب منتشر شده

مجلات

مجلات

مستندات مصوب

مستندات مصوب

  1. درباره اداره کتب و انتشارات دانشگاه
  2. شورای انتشارات دانشگاه
  3. آیین نامه ها و فرم ها
  4. گزارشها
  5. پایگاههای اطلاعاتی
  6. کارگاهها و همایشها
  7. راهنماها
  8. تماس با ما

گزارش کتب منتشر شده دانشگاه

گزارش تازه های کتب منتشر شده

 

 

پایگاههای اطلاعاتی استنادی

               

پایگاههای اطلاعاتی غیر استنادی

Scopus

               

 Embase

Web of Science

               

Springer

Journal Citation Report

               

 Sciencedirect

Pub Med

               

ProQuest

Isc

               

 Ovid

 

 

 

 

 

آدرس:

شهرک باغچه بان- انتهای بلوار مقاومت -پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

ایمیل:

Pub@nums.ac.ir

شماره تماس:

05143306207

فکس:

05143306200

لیست همکاران:

 مریم طاهری شرق- کارشناس اداره انتشارات

 

 

 

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی نیشابور