صفحه اصلی    |     ایمیل     |      درباره ما

  • Current
free joomla slider
کتب منتشر شده

کتب منتشر شده

مجلات

مجلات

مستندات مصوب

مستندات مصوب

  1. درباره اداره کتب و انتشارات دانشگاه
  2. شورای انتشارات دانشگاه
  3. آیین نامه ها و فرم ها
  4. گزارشها
  5. پایگاههای اطلاعاتی
  6. کارگاهها و همایشها
  7. راهنماها
  8. تماس با ما

 

پایگاههای اطلاعاتی استنادی

               

پایگاههای اطلاعاتی غیر استنادی

Scopus

               

 Embase

Web of Science

               

Springer

Journal Citation Report

               

 Sciencedirect

Pub Med

               

ProQuest

Isc

               

 Ovid

 

 

 

 

 

آدرس:

شهرک باغچه بان- انتهای بلوار مقاومت -پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

ایمیل:

Pub@nums.ac.ir

شماره تماس:

05143306207

فکس:

05143306200

لیست همکاران:

 مریم طاهری شرق- کارشناس اداره انتشارات

 

 

 

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی نیشابور