صفحه اصلی    |     ایمیل     |      درباره ما

  • Current
free joomla slider
  1. درباره اداره کتب و انتشارات
  2. آیین نامه ها و فرم ها
  3. گزارشها
  4. پایگاههای اطلاعاتی
  5. کارگاهها و همایشها
  6. تماس با ما

معرفی گروه اداره کتب و انتشارات دانشگاه

معرفی مدیر گروه اداره کتب و انتشارات دانشگاه

معرفی کارگروه اداره کتب و انتشارات دانشگاه

آیین نامه شماره 1

 

پایگاههای اطلاعاتی استنادی

               

پایگاههای اطلاعاتی غیر استنادی

Scopus

               

 Embase

Web of Science

               

Springer

Journal Citation Report

               

 sciencedirect

Pub Med

               

ProQuest

Isc

               

 Ovid

 

 

 

 

 

آدرس:

بلوار جانبازان . روبروی ورزشگاه انقلاب دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

ایمیل:

Pub@nums.ac.ir

شماره تماس:

05142632470-6

فکس:

05142632581

لیست همکاران:

 مریم طاهری شرق- کارشناس اداره انتشارات